Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
                                     Tư tưởng Hồ Chí Minh
                                          Hiến pháp 1946
                            Giảm thuế để khoan thư sức dân
              Giảm bộ máy của Nhà nước, đảng, hội, đoàn thể
                        Tăng quyền tự chủ cho các địa phương
              Sáp nhập hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước
                Tiếng Việt cùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức
          Mỗi gia đình có ít nhất một nhà ở rộng rãi, hiện đại, rẻ
       Áp dụng hình phạt đánh roi cho các tội bạo hành, ngược đãi
Hãy gia nhập đảng Hồ Chí Minh
  Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-
  -Lời Trần Hưng Đạo
   Nếu thấy Trẫm có chính lệnh hà khắc, thuế má
   nặng nề, ngược hại lương dân,,,thì phải lập tức
   dâng sớ đàn hặc ngay-Lời Lê Lợi
 Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do
 thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì-Lời Hồ Chí Minh
  Tự do báo chí, Tự do lập hội, Tòan xá chính trị phạm
  -Yêu sách 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc năm 1919
   Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
   Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh-
   -Lời Hồ Chí Minh
  
  Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ toàn dân đoàn kết,
  và tập hợp nhân tài không đảng phái-Lời Hồ Chí Minh.
  Chở thuyền cũng là dân,  lật thuyền cũng là dân,
  -Chân lý phổ biến trên toàn thế giới.

Tuyên ngôn đảng Hồ Chí Minh

Hỡi đồng bào Việt Nam, trong nước và hải ngoại.
Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Điều này thể hiện truyền thống yêu độc lập của dân tộc Việt Nam ta từ ngàn xưa.

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam, không hề nói gì đến chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội. Chỉ nói đến một nước Việt Nam mưu cầu độc lập và hạnh phúc, tự do, như Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ năm 1776.

Hơn 2 tháng sau, vào ngày 11 tháng 11 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho giải tán đảng cộng sản Đông Dương, với tên gọi là “Đảng cộng sản Đông Dương tự ý giải tán”, đưa đảng vào hoạt động bí mật, mặc dù đảng đã giành được chính quyền.

Bởi vì với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lợi ích dân tộc đứng trên lợi ích của đảng.

Ngày mồng 9 tháng 11 năm 1946, Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp tại Nhà Hát Lớn Hà Nội, đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, cũng không nói gì đến
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, chỉ nói đến các quyền tự do báo chí, tự do xuất bản, tự do lập hội, quyền tư hữu, Nghị viện-Quốc hội họp công khai, công chúng được vào nghe, Nội các-Chính phủ mất tín nhiệm, phải từ chức,,,.

Sau khi thành lập nước và Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện chính sách “Chính phủ toàn dân đoàn kết và tập hợp nhân tài không đảng phải”. Với chính sách hợp lòng dân
đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bổ nhiệm nhiều vị Bộ trưởng, Thị trưởng là người ngoài đảng. Chẳng hạn bác sĩ Trần Duy Hưng làm Thị trưởng Hà Nội, cụ Bùi Bằng Đoàn làm Trưởng ban Thường trực Quốc Hội, cụ Huỳnh Thúc Kháng làm Bộ trưởng Bộ Nội Vụ, luật sư Phan Anh làm Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, giáo sư Nguyễn Văn Huyên làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Khâm sai Đại thần Phan Kế Toại làm Phó Thủ tướng, cụ Vũ Đình Hòe làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Nghiêm Xuân Yêm và Nguyễn Xiển làm Phó Chủ tịch Quốc Hội,,,.

Tất cả các vị đó đều không phải là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

Năm 1951, tại đại hội đảng lần thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thành lập đảng Lao động Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của đảng Lao Động Việt Nam, và của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, toàn dân đoàn kết tập hợp nhân tài không đảng phái, nhân dân Việt Nam ta đã hoàn thành cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954, và hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất tổ quốc năm 1975.

Năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Trong Di Chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không nói gì về việc đổi tên nước, và đổi tên đảng sau khi chiến tranh kết thúc. Thế mà, năm 1976, sau khi chiến tranh kết thúc, những người hậu sinh của đảng tự ý cho đổi tên đảng là đảng cộng sản Việt Nam, và đổi tên nước là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Và cũng từ đó, những người hậu sinh của đảng không bổ nhiệm bất kỳ một vị Bộ trưởng nào là người ngoài đảng, vi phạm chính sách Chính phủ toàn dân đoàn kết tập hợp nhân tài không đảng phái mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện.

Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975, những người hậu sinh của đảng không thực hiện lời dặn từ thời xưa của tướng Trần Hưng Đạo, là phải “khoan thư sức dân để lấy kế sâu rễ bền gốc”, và không thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm, Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh”.

Những người hậu sinh của đảng vì mong muốn vĩ đại hơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên sau chiến tranh, đã lập tức cho thực hiện ồ ạt cuộc cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam, cả nước thực hiện nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, kế hoạch hóa, pháo đài cấp huyện, quyền làm chủ tập thể,,,,nên dẫn đến thảm họa kinh tế trong thời kỳ 10 năm sau chiến tranh.

Cả nước ăn hạt bo bo, báo chí được lệnh phải viết bài ca ngợi ăn hạt bo bo là tốt cho sức khỏe. Lạm phát phi mã tới 700% năm 1985, 1986.

Năm 1986, Tổng bí thư Lê Duẩn và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ qua đời, tạo điều kiện cho những người tiến bộ trong đảng ban hành chính sách Đổi Mới đúng đắn, cứu đất nước không bị đổ vỡ, tan rã.

Đến nay, đã hơn 30 năm thực hiện Đổi Mới, đảng đã lãnh đạo đất nước đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc, GDP năm 2017 tăng gấp khoảng 20 lần năm 1986, thu nhập bình quân đầu người từ hơn 200 đô la/ năm vào năm 1986, đã tăng lên khoảng 3000 đô la năm 2017.

Các thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục đều rất đáng phấn khởi.

Thế nhưng so với tiềm năng của dân tộc Việt Nam ta, thì vẫn có thể làm được nhiều điều tốt hơn nữa.

Nền kinh tế của Việt Nam ta phát triển bình quân trên dưới 7% năm trong suốt hàng chục năm, nhưng chủ yếu là nhờ các yếu tố bên ngoài, các yếu tố nội lực còn rất ít.

Hãy thử xem, mỗi năm, từ khi Đổi Mới đến nay, nước ta thu hút khoảng 10 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, thêm khoảng 5 tỷ USD vốn cho vay ưu đãi ODA, thêm khoảng 10 tỷ USD tiền xuất khẩu lao động, và tiền bà con Việt kiều gửi về.

Như vậy riêng 3 khoản tiền nêu trên từ nước ngoài đổ vào Việt Nam hàng năm đã chiếm trên 10% GDP, vậy thì nếu nội lực Việt Nam ta không làm gì, thì cũng đạt mức phát triển trên dưới 7% một năm.

Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Hà Nội khi mới nhậm chức năm 2006, đã nhận xét kinh tế Hà Nội nổi tiếng nhất chỉ là sản phẩm màn tuyn của nhà máy Dệt mồng 10 tháng 10.

Tình trạng chung của nền kinh tế Việt Nam cho đến nay, sau hơn 30 năm Đổi Mới, đại khái vẫn như thế cả.

So với một số nước trong khu vực ASEAN, Việt Nam ta còn thua kém nhiều, mức sống thấp, thuế cao, giáo dục yếu kém, văn hóa xuống cấp, tham nhũng tràn lan, Nhóm lợi ích chi phối bộ máy đảng và Nhà nước. Vậy thì đến khi nào mới thực hiện được ước mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là  xây dựng nước Việt Nam ta “sánh vai được với các cường quốc năm Châu”.

Lý do mà nước Việt Nam ta chưa phát triển xứng đáng với tiềm lực của nhân dân Việt Nam, chủ yếu là vì đảng cộng sản Việt Nam không thực hiện đúng Tư tưởng Hò Chí Minh, không thực hiện lời dặn của tướng Trần Hưng Đạo năm xưa “khoan thư sức dân để lấy kế sâu rễ bền gốc”.

Họ chỉ mượn hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh để giữ ghế cho họ.

Vì các lẽ trên, chúng tôi, những người Việt Nam yêu nước ở trong nước và Hải ngoại, tuyên bố thành lập đảng Hồ Chí Minh, là đảng của dân tộc Việt Nam, với các chính sách của
đảng như sau:

1-Lấy Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng lý luận để xây dựng đất nước.

2-Sử dụng Hiến pháp 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sửa lại một sốđiều cho phù hợp với tình hình đất nước hiện nay.

3-Lấy lại tên nước là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

4-Thực hiện Chính phủ toàn dân đoàn kết tập hợp nhân tài không đảng phái như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm, bổ nhiệm một số Bộ trưởng, Tỉnh trưởng, Thị trưởng là
người ngoài đảng.

5-Giảm thuế để khoan thư sức dân.

6-Sáp nhập chức vụ Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước vào làm một.

7-Ở các địa phương, sáp nhập chức vụ Bí thư và Chủ tịch vào làm một. Hình thành chức vụ Tỉnh trưởng, Thị trưởng.

8-Giảm bộ máy Nhà nước, đảng, đoàn thể, xây dựng Nhà nước gọn nhẹ, hiệu quả, tiền
lương cao, thanh liêm, ít tham nhũng.

9-Tăng quyền cho các địa phương.

10-Sử dụng tiếng Anh cùng với tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức trong các cơ quan Nhà nước. Các chương trình vô tuyến phải có phụ đề tiếng Anh. Các giấy tờ do Nhà nước phát hành phải bằng 2 thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh.

11-Xây dựng văn hóa thanh lịch trong cả nước.

12-Nhà nước của đảng Hồ Chí Minh hỗ trợ các chính sách ưu đãi, dùng đất công để xây nhà bán rẻ cho dân, không lấy tiền đất, chỉ lấy thuế nhà-đất rất thấp, như mức nước Thụy Sĩ đang áp dụng, khoảng 0,3%, và lấy phí xây dựng, phí quản lý, bảo đảm mỗi hộ gia đình Việt Nam được sở hữu ít nhất một ngôi nhà, hoặc một căn hộ rộng rãi, hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Các chung cư do Nhà nước xây phải bảo đảm 8 công trình tiện ích kèm theo: 1-Công viên, cây xanh, nơi vui chơi, giải trí, nơi tập thể thao, 2-Bệnh viện, hoặc trạm xá, hoặc nhà y tế, 3-Trường học, nhà mẫu giáo, 4-Khu mua sắm, 5-Nhà sinh hoạt cộng đồng, 6-Đồn cảnh sát, 7-Bãi để xe oto, xe máy, xe đạp, 8-Có bến xe buýt, hoặc gần bến tàu điện (trong tương lai).

13-Khôi phục hình phạt đánh roi trong bộ luật Hồng Đức thời nhà Lê, áp dụng cho các tội bạo hành, gây thương tích, ngược đãi trẻ em, ông bà, cha mẹ, bạo hành trong gia đình, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác.

Tất cả những ai đồng ý với các chính sách nêu trên của đảng Hồ Chí Minh, đều được gia nhập đảng Hồ Chí Minh, kể cả người nước ngoài.

Lời tuyên thệ của đảng viên đảng Hồ Chí Minh là như sau:

“Tôi, đảng viên đảng Hồ Chí Minh, nguyện hết lòng phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc Việt Nam”.

Cờ đảng là cơ nửa xanh nửa đỏ, sao vàng ở giữa.

Hãy đeo huy hiệu Hồ Chí Minh lên ngực áo, hoặc đeo cờ nửa đỏ, nửa xanh, sao vàng lên ngực áo, bạn đã trở thành đảng viên đảng Hồ Chí Minh.

Đảng Hồ Chí Minh chủ trương dùng các biện pháp hòa bình, hợp pháp, bất bạo động để tuyên truyền chính sách của đảng trong nhân dân Việt Nam, trong nước và Hải ngoại.

Đảng Hồ Chí Minh hi vọng một ngày nào đó, sẽ được nhân dân Việt Nam giao phó trọng trách lãnh đạo đất nước, để đưa nước Việt Nam đến hùng cường, giàu có, hạnh phúc, người dân sống có văn hóa, thanh lịch, kỷ cương, đoàn kết, yêu thương nhau, thực hiện được ước mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là “nước Việt Nam sánh vai được với các cường quốc năm Châu”.

 

Ban Chấp Hành Lâm Thời đảng Hồ Chí Minh.

Ngày 19 tháng 5 năm 2017.

 

 

 

Song

đảng HCM


Đảng Hồ Chí Minh là đảng của dân tộc Việt Nam, lấy Tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận để phát triển đất nước.

CopyrightCopyright © 2017 by danghochiminh.com

You're welcome to link to this site, to republish any image and article of this website, but please kindly  quote source from danghochiminh.com.

Thank you and enjoy

Follow Us


 Subscribe to this blog
Follow me on Twitter
 Connect on Facebook
 Gallery on Flickr


Contact Us


nnn