Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
                                     Tư tưởng Hồ Chí Minh
                                          Hiến pháp 1946
                            Giảm thuế để khoan thư sức dân
              Giảm bộ máy của Nhà nước, đảng, hội, đoàn thể
                        Tăng quyền tự chủ cho các địa phương
              Sáp nhập hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước
                Tiếng Việt cùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức
          Mỗi gia đình có ít nhất một nhà ở rộng rãi, hiện đại, rẻ
       Áp dụng hình phạt đánh roi cho các tội bạo hành, ngược đãi
Hãy gia nhập đảng Hồ Chí Minh
  Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-
  -Lời Trần Hưng Đạo
   Nếu thấy Trẫm có chính lệnh hà khắc, thuế má
   nặng nề, ngược hại lương dân,,,thì phải lập tức
   dâng sớ đàn hặc ngay-Lời Lê Lợi
 Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do
 thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì-Lời Hồ Chí Minh
  Tự do báo chí, Tự do lập hội, Tòan xá chính trị phạm
  -Yêu sách 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc năm 1919
   Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
   Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh-
   -Lời Hồ Chí Minh
  
  Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ toàn dân đoàn kết,
  và tập hợp nhân tài không đảng phái-Lời Hồ Chí Minh.
  Chở thuyền cũng là dân,  lật thuyền cũng là dân,
  -Chân lý phổ biến trên toàn thế giới.

Thư Hồ Chí Minh gửi các tỉnh, huyện, làng

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Ủy ban nhân dân các Kỳ, Tỉnh, Huyện và Làng

Lời giới thiệu

Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân
chủ, Cộng hòa.

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa vừa mới được thành lập ít ngày, trong các cán bộ Nhà nước từ trung
ương đến địa phương đã nảy sinh nhiều tệ nạn đè nén nhân dân, tư túng, kéo bè
kéo phái, hủ hóa,,,.

Chính vì vậy, tháng 10 năm
1945, chỉ sau khi thành lập nước hơn một tháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải
viết bức thư “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”,
để chấn chỉnh đạo đức trong các cán bộ Nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Trong thư này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ “nước độc lập
mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý
gì”,
  Chủ tịch Hồ
Chí Minh cũng không nói gì đến chủ nghĩa Mác, Lenin.

 Thư này in trong bộ Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4,
trang 56-58.

Có lẽ nhiều vị lãnh đạo đảng và
Nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay tuy nói làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh,
nhưng không biết đến nội dung bức thư quan trọng này.

danghochiminh.com xin đăng lại toàn văn bức thư này để bạn đọc xa gần hiểu
rõ hơn thế nào là Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong thư này, Chủ tịch Hồ Chí Minh
cũng không nói gì đến chủ nghĩa Mác, Lenin.

**************************************************

“Hỡi các bạn!

A. Nước ta bị Tây áp bức hơn 80 năm và
bốn, năm năm bị Nhật áp bức.

Dân ta đói rét, khổ sở, không thể nói xiết. Ngày nay nhớ
lại, còn rất đau lòng.

Nhờ dân ta đoàn kết một lòng và
Chính phủ lãnh đạo khôn khéo, mà chúng ta bẻ gẫy xiềng xích nô lệ, tranh được
độc lập tự do.

Nếu không có nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng.
Nếu không có Chính phủ, thì nhân dân không ai dẫn đường. Vậy nên Chính phủ với
nhân dân phải đoàn kết thành một khối. Ngày nay, chúng ta đã xây dựng nên nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc
tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì.

B. Chính phủ ta đã
hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc. Trong việc kiến
thiết nước nhà, sửa sang mọi việc, phải làm dần dần, không thể một tháng, một
năm mà làm được hết. Song ngay từ bước đầu, chúng ta phải theo đúng phương
châm.

Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ
toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc
chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống
trị của Pháp, Nhật.

Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.

Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.

Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính
ta.

C. Tôi vẫn biết
trong các bạn có nhiều người làm theo đúng chương trình của Chính phủ, và rất
được lòng nhân dân. Song cũng có nhiều người phạm những lầm lỗi rất nặng nề.
Những lầm lỗi chính là:

1. Trái phép Những kẻ Việt gian phản quốc, chứng cớ
rõ ràng thì phải trừng trị đã đành, không ai trách được.

Nhưng cũng có lúc vì tư thù tư oán mà bắt bớ và tịch thu
làm cho dân oán thán.

2. Cậy thế Cậy thế mình ở trong ban này ban nọ,
rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến
dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy
thế với dân.

3. Hủ hoá Ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp,
càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc ấy ở đâu ra?

Thậm chí lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh
liêm, đạo đức. Ông uỷ viên đi xe hơi, rồi bà uỷ viên, cho đến các cô các cậu uỷ
viên, cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi những hao phí đó ai phải chịu?

4. Tư túng Kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu mình,
không tài năng gì cũng kéo vào chức này chức nọ. Người có tài có đức, nhưng
không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài. Quên rằng việc là việc công, chứ không
phải việc riêng gì dòng họ của ai.

5. Chia rẽ Bênh vực lớp này, chống lại lớp khác,
không biết làm cho các từng lớp nhân nhượng lẫn nhau, hoà thuận với nhau. Thậm
chí có đôi nơi để đất ruộng bỏ hoang, nông gia ta thán. Quên rằng lúc này ta
phải toàn dân đoàn kết, không chia già trẻ, giàu nghèo để giữ nền độc lập,
chống kẻ thù chung.

6. Kiêu ngạo Tưởng mình ở trong cơ quan Chính phủ
là thần thánh rồi. Coi khinh dân gian, nói phô, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt
“quan cách mạng” lên. Không biết rằng, thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm
mất lòng tin cậy của dân, sẽ hại đến oai tín của Chính phủ.

D. Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã
nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nên, ai không phạm những lầm
lỗi trên này, thì nên chú ý tránh đi, và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm
những lầm lỗi trên này, thì phải hết sức sửa chữa; nếu không tự sửa chữa thì
Chính phủ sẽ không khoan dung.

Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ích của nước nhà, mà tôi
phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những chữ “công bình, chính trực” vào
lòng.

Mong các bạn tiến bộ.

HỒ CHÍ MINH “

 

Hồ Chí Minh:
Toàn tập, 

t.4,
tr.56-58.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Song

đảng HCM


Đảng Hồ Chí Minh là đảng của dân tộc Việt Nam, lấy Tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận để phát triển đất nước.

CopyrightCopyright © 2017 by danghochiminh.com

You're welcome to link to this site, to republish any image and article of this website, but please kindly  quote source from danghochiminh.com.

Thank you and enjoy

Follow Us


 Subscribe to this blog
Follow me on Twitter
 Connect on Facebook
 Gallery on Flickr


Contact Us


nnn