Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
                                     Tư tưởng Hồ Chí Minh
                                          Hiến pháp 1946
                            Giảm thuế để khoan thư sức dân
              Giảm bộ máy của Nhà nước, đảng, hội, đoàn thể
                        Tăng quyền tự chủ cho các địa phương
              Sáp nhập hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước
                Tiếng Việt cùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức
          Mỗi gia đình có ít nhất một nhà ở rộng rãi, hiện đại, rẻ
       Áp dụng hình phạt đánh roi cho các tội bạo hành, ngược đãi
Hãy gia nhập đảng Hồ Chí Minh
  Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc-
  -Lời Trần Hưng Đạo
   Nếu thấy Trẫm có chính lệnh hà khắc, thuế má
   nặng nề, ngược hại lương dân,,,thì phải lập tức
   dâng sớ đàn hặc ngay-Lời Lê Lợi
 Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do
 thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì-Lời Hồ Chí Minh
  Tự do báo chí, Tự do lập hội, Tòan xá chính trị phạm
  -Yêu sách 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc năm 1919
   Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
   Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh-
   -Lời Hồ Chí Minh
  
  Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ toàn dân đoàn kết,
  và tập hợp nhân tài không đảng phái-Lời Hồ Chí Minh.
  Chở thuyền cũng là dân,  lật thuyền cũng là dân,
  -Chân lý phổ biến trên toàn thế giới.

Tư tưởng HCM

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho giải tán đảng cộng sản Đông Dương năm 1945

(danghochiminh.com) Lời giới thiệu:

Năm 1945, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất hi vọng nhận được sự ủng hộ của Mỹ và Pháp để xây dựng một nước Việt Nam dân chủ và tự do.

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lợi ích của dân tộc đứng trên lợi ích của đảng, bởi vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh sẵn sàng cho xóa bỏ đảng cộng sản, xóa bỏ chủ nghĩa Mác, Lenin, sẵn sàng quay sang các nước dân chủ tự do như Mỹ, Pháp. Continue reading

Làm thế nào để khôi phục nền văn hóa Việt Nam đang bị băng hoại ngày nay?


 

Tương Lai

Năm 1954, người Pháp thua trận, rút khỏi Việt Nam. Miền Bắc Việt Nam bắt đầu áp dụng chủ nghĩa cộng sản của 2 ông Mac-Lê.

Năm 1975, người Mỹ và chính quyền Sài Gòn thua trận, chạy khỏi Việt Nam. Miền Nam Việt Nam cũng bị buộc phải theo gương miền Bắc, áp dụng chủ nghĩa cộng sản của 2 ông Mac-Lê. Continue reading

Yêu sách 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc năm 1919.

Bức ảnh bạn xem ở trên là mặt tiền của Lâu đài Versailles, Pháp, nơi anh Nguyễn Ái Quốc gửi bản Yêu sách 8 điểm nổi tiếng vào năm 1919.

Lời giới thiệu
Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc, các nước thắng trận họp tại Lâu đài Versailles, Pháp, vào ngày 28 tháng 6 năm 1919, để thảo luận về việc bảo đảm hòa bình sau chiến tranh. Continue reading

Song

đảng HCM


Đảng Hồ Chí Minh là đảng của dân tộc Việt Nam, lấy Tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận để phát triển đất nước.

CopyrightCopyright © 2017 by danghochiminh.com

You're welcome to link to this site, to republish any image and article of this website, but please kindly  quote source from danghochiminh.com.

Thank you and enjoy

Follow Us


 Subscribe to this blog
Follow me on Twitter
 Connect on Facebook
 Gallery on Flickr


Contact Us


nnn